Poistenie

 • www.OmniFinance.sk na FACEBOOK
 • Sám sa rozhodnem, čo si vyberiem

  Sam sa rozhodnem, čo si vyberiem

 • On line poistenie

  On line poistenie

 • Zákonné poistenie už od 61 €!

  Zákonné poistenie už od 75 €!

Skip Navigation LinksÚvod » Poistenie

Poistenie

Poistenie osôb

 • životné
 • úrazové
 • dôchodkové
 • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • všeobecná zodpovednosť za škodu (výrobok, ušli zisk)
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie zamestnancov z výkonu povolania

Poistenie vozidiel

 • povinné zmluvné poistenie (tzv. zákonné)
 • havarijné
 • poistenie osôb prepravovaných vozidlom (pre prípad vážnych udalostí)
 • poistenie batožiny vo vozidlách
 • EuroGap poistenie rozdielu medzi kúpnou a časovou cenou vozidla

Poistenie nákladov prepravovaného vozidlami

 • Vnútroštátna preprava
 • Medzinárodná preprava

Poistenie strojov a zariadení

 • Živelné udalosti, krádež, vandalizmus, skrat, poškodenie

Poistenie výstav

 • Preprava na výstavbu, z výstavby, živel, krádež, vandalizmus

Stavebno-montážne poistenie

 • Poistenie od zahájenia výstavby až po kolaudáciu

Poistenie poľnohospodárskych rizík

 • Poistenie zvierat a plodín

Poistenie autosalónov

 • Budov, autosalónov, autoservisov, vystavovaných vozidiel

Cestovné poistenie

 • Liečebné náklady
 • Právna ochrana
 • Batožina
 • Omeškanie letu

Zásah horskej služby

 • Nákladov na zásah horskej služby v SR
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Copyright © 2019. Omni Finance. Všetky práva vyhradené.